Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής / Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Τηλέφωνο:2821037500
Fax:2821037520
Email:noc<στο>noc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ict.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012