Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο:2821037761
Fax:2821037083
Email:

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012