Γραφείο Αντιπρυτάνεων

Τίτλος υπηρεσίας:Πρυτανεία / Γραφείο Αντιπρυτάνεων
Τηλέφωνο:2821037006
Fax:2821037083
Email:

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012