Γραμματεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
Τηλέφωνο:2821037218, 2821037358
Fax:2821037542
Email:secretary<στο>ece.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012