Γραμματεία Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)

Τίτλος υπηρεσίας:Γραμματεία Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)
Τηλέφωνο:2821037781, 2821037788
Fax:2821037858
Email:secretariat<στο>enveng.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012