Τμήμα Περιουσίας

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Περιουσίας
Τηλέφωνο:2821037023
Email:avirirakis<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012