Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου

Τίτλος υπηρεσίας:Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου
Τηλέφωνο:2821037055, 2821037058
Fax:2821037085
Email:info<στο>eadip.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.eadip.tuc.gr/

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012