Τμήμα Πρωτοκόλλου

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Πρωτοκόλλου
Τηλέφωνο:2821037025
Fax:2821037050
Email:protocol<στο>mail.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012