Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τηλέφωνο:2821037271
Fax:2821037562
Email:athenaki<στο>isc.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012