Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α, Β και Δ

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α, Β και Δ
Τηλέφωνο:2821037290
Fax:2821037583
Email:info<στο>techdivision.tuc.gr

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012