Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (ΚΕΓΕΠ)

Τίτλος υπηρεσίας:Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (ΚΕΓΕΠ)
Τηλέφωνο:2821037338, 2821037364
Fax:2821037531
Email:nicotera<στο>mail.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/1092.html

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--