Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Τίτλος υπηρεσίας:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο:2821037374
Fax:2821037583
Email:mpartsakoulaki<στο>isc.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012