Εφαρμογή συναλλασσομένων με την Οικονομική Υπηρεσία

Η ηλεκτρονική εφαρμογή πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με την Οικονομική Υπηρεσία να: 

  • μπορούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για ιδία χρήση
  • έχουν ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος και το status των πληρωμών των τιμολογίων που έχουν εκδώσει στο ΑΦΜ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ποιούς αφορά;

Σταθερά συναλλασσόμενους με την Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Πώς την αποκτώ;

Για να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή πληροφόρησης συναλλασσομένων μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμό https://apps.tuc.gr/University/index.html  και από εκεί επιλέξτε «Προμηθευτές».

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στη διεύθυνση tdyy<στο>isc.tuc.gr

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--