Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η πύλη SCImago Journal & Country Rank αφορά περιοδικά και επιστημονικούς δείκτες χωρών που περιλαμβάνονται στη βάση Scopus® του Elsevier. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση περιοδικών και ερευνητικής παραγωγής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012