Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η πύλη SCImago Journal & Country Rank αφορά περιοδικά και επιστημονικούς δείκτες χωρών που περιλαμβάνονται στη βάση Scopus® του Elsevier. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση περιοδικών και ερευνητικής παραγωγής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012