Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η πύλη SCImago Journal & Country Rank αφορά περιοδικά και επιστημονικούς δείκτες χωρών που περιλαμβάνονται στη βάση Scopus® του Elsevier. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση περιοδικών και ερευνητικής παραγωγής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012