Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η Hypotheses είναι μια πλατφόρμα δημοσίευσης ακαδημαϊκών blogs, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών σε πραγματικό χρόνο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012