Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η λίστα 100 Search Engines for Academic Research απαριθμεί μηχανές αναζήτησης σε επιστημονικό περιεχόμενο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012