Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Για την υιοθέτηση και την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) έχουν δημοσιευθεί μία σειρά από διακηρύξεις. Οι πιο γνωστές είναι οι παρακάτω:

Πλήρης λίστα διακηρύξεων από το Open Access Directory

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012