Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Για την υιοθέτηση και την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) έχουν δημοσιευθεί μία σειρά από διακηρύξεις. Οι πιο γνωστές είναι οι παρακάτω:

Πλήρης λίστα διακηρύξεων από το Open Access Directory

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012