Ο παρακάτω σύντομος οδηγός αφορά την διαδικτυακή υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτημάτων helpdesk.tuc.gr:

Οδηγός διαδικτυακής υπηρεσίας εξυπηρέτησης αιτημάτων

 

Για μία σειρά αιτημάτων της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούν αυτά να εξυπηρετηθούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.tuc.gr/rthelp.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012