Εκδηλώσεις Γνωριμίας με το Ίδρυμα


Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμίας με το Ίδρυμα. 

Επόμενη εκδήλωση: 
"Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης 2020"  (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί αρχές του 2020)


Παλαιότερες Εκδηλώσεις

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012