Video Εναέριας Περιήγησης

Δείτε μία εναέρια περιήγηση στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Video εναέριας περιήγησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, TUofCrete
Video εναέριας περιήγησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012