Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορους τομείς προκειμένου να προβάλλει τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό προφίλ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αποτελεί ουσιαστικό σύνδεσμο του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον υπόλοιπο κόσμο, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινωνία με κύριο στόχο του την ανάδειξη του Ιδρύματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012