Το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει την κοινότητα των TUC-Alumni με:

  • Την καθιέρωση ετήσιας βράβευσης ενός Alumni ή μιας Alumna Ambassador, που έχει διακριθεί για την επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή του/της προσφορά και το έργο του/της
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αποφοίτων
  • Τη διάδοση των εμπειριών και επιτυχιών των αποφοίτων σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012