Ερευνητικό πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»


Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση των έργων πραγματοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

Έργα «ΘΑΛΗΣ» Πολυτεχνείου Κρήτης

GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Θέσεων στην Κρήτη με την Συνδιαστική Χρήση Γεωφυσικών & Γεωτεχνικών Μεθόδων

Συντονιστής:  Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή:  Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
http://geoph.tuc.gr/thalis/?lang=el      
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379426

 

ΚΕΠΙΚ – DISCO : Κατανεμημένες ασύρματες επικοινωνίες

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπλη. Καθηγητής ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
http://disco.upatras.gr
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379418

 

Σύστημα δειγματοληψίας ποταμών υψηλής συχνότητας για ολοκληρωμένη διαχείρηση υδατικών πόρων (CYBERSENSORS)

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή:  Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
http://www.cybersensors.tuc.gr/gr/   
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379415 

 

WiAMS - Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστήματος Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο της Κατάστασης Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών Σκυροδέματος με Χρήση Ασύρματου Δικτύου "ΕΥΦΥΩΝ" Πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
http://users.isc.tuc.gr/~kprovidakis/WiAMS_Overview.htm
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379419 

 

MATENVMED – Πλατφόρμα προηγμένων μαθηματικών μεθόδων και λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων πολλαπλών πεδίων σε σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές: Εφαρμογή σε προβλήματα περιβαλλοντικής μηχανικής και ιατρικής

Συντονιστής: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Mαθηματικών, Φυσικής, Xημείας
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
http://www.tuc.gr/index.php?id=5209
http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379416   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012