Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καλώς ορίσατε στο Γλωσσικό Κέντρο

 

Το Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστηρίζει τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματα αγγλικής, γερμανικής, και κινεζικής γλώσσας καθώς και εκείνους που θέλουν γενικότερα να καλυτερεύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες σε αυτές τις τρεις γλώσσες. 


Οι εκπαιδευτικοί πόροι του Γλωσσικού Κέντρου επικεντρώνονται  στην ανάπτυξη χρήσιμων ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων για τη μελλοντική ακαδημαϊκή  και επαγγελματική  σταδιοδρομία των φοιτητών.
Αναλυτικότερα, η διδασκαλία της αγγλικής, γερμανικής και κινεζικής γλώσσας επικεντρώνεται και περιλαμβάνει: 


•    μαθήματα γραμματικής, προφορικού και γραπτού λόγου και ορολογίας για μηχανικούς 
•    χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης Moodle με βιντεοδιαλέξεις, κουίζ συνολικής αξιολόγησης και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
•    φύλλα εργασίας (γραμματική, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, ορολογία, ακαδημαϊκά θέματα) 
•    εργαστήρια 

 

Τα μαθήματα κινεζικής γλώσσας πληρούν τα κριτήρια του ΗSK (Chinese Proficiency Test) το οποίο είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης της κινεζικής γλώσσας που εφαρμόζει η Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας/HANBAN του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας για να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της κινεζικής ως ξένη γλώσσα στην καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα.


Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να αναπτύξουν αυξημένη ενημερότητα για την διαδικασία της μάθησης τους, να ενθαρρύνουμε την αυτοαξιολόγηση και την αυτόνομη χρήση στρατηγικών εκμάθησης γλωσσών, πάντα με τη συμβολή και τη στήριξη του προσωπικού του Γλωσσικού Κέντρου. 
 

 

Οι υπεύθυνες διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας                             Η υπεύθυνη διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας
Anne McKay
Έμμα Σειραδάκη
Άννα Βρουβάκη
 Η υπεύθυνη διδασκαλίας της Κινεζικής γλώσσας
 Wenjun Zhang
 

 

 

 

Το Γλωσσικό Κέντρο (Κτίριο Ε1) είναι ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 16:00