Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο Γιάννης Ατζαράκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1972.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, ασύρματων επικοινωνιών, τοπικών και μητροπολιτικών δικτύων επικοινωνίας .

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012