Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο Παναγιώτης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1973.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των δικτύων επικοινωνίας και των λειτουργικών συστημάτων, του επιχειρησιακού λογισμικού, των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών στο Internet.

Για πολλά  χρόνια, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πολυτεχνείου Κρήτης με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στην μελέτη και υλοποίηση σημαντικών έργων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το επαγγελματικό του ενδιαφέρον εστιάζει κυρίως στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρησιακού λογισμικού, την ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet, την τηλε-εργασία και την επιχειρησιακή ευφυΐα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012