Η Ελένη Σπανάκη είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του ΤΕΙ Κρήτης. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη ενσύρματων και ασύρματων δικτύων επικοινωνίας, τηλεφωνικών συστημάτων και συστημάτων τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012