Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Ελένη Σπανάκη είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του ΤΕΙ Κρήτης. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη ενσύρματων και ασύρματων δικτύων επικοινωνίας, τηλεφωνικών συστημάτων και συστημάτων τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012