Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, με δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Με πολυετή πείρα στη σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού σε τεχνολογίες αιχμής.

Με πολυετή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

Το επαγγελματικό του ενδιαφέρον εστιάζει στα πεδία των real time λειτουργικών συστημάτων, της διαχείρισης & ελέγχου δικτύων επικοινωνίας, των ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών.

Βιογραφικό σημείωμα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012