Η Κωνσταντίνα Γλυμιδάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Τηλεπικοινωνίες και Υπολογιστικά Συστήματα.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση τηλεφωνικών συστημάτων, συστημάτων και υπηρεσιών VoIP, τοπικών και μητροπολιτικών δικτύων επικοινωνίας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012