Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Μαρία Βογιατζάκη είναι Φυσικός. Αντικείμενο της εργασίας της είναι η οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής υποδομής. Γεννήθηκε στα Χανιά το 1963.

Πτυχίο: Φυσικός ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

MSc.:  Με θέμα τη βέλτιστη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Distributed Energy Management Control for Small Communities), Brunel University, Uxbridge, Middlesex, U.K.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012