Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης έχει εγκριθεί από την 391η/6-11-2014 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012