Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Το LibWeb είναι ένας κατάλογος βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο, μέσω του οποίου μπορείτε να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη που σας ενδιαφέρει.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012