Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το LibWeb είναι ένας κατάλογος βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο, μέσω του οποίου μπορείτε να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη που σας ενδιαφέρει.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012