Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

To Old Maps Online είναι μια μηχανή αναζήτησης 400.000 ιστορικών χαρτών που ψηφιοποιήθηκαν από υλικό που έδωσαν Αρχεία και Βιβλιοθήκες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012