Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

To Old Maps Online είναι μια μηχανή αναζήτησης 400.000 ιστορικών χαρτών που ψηφιοποιήθηκαν από υλικό που έδωσαν Αρχεία και Βιβλιοθήκες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012