Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2023!!

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 31-3-2023

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 7-4-2023

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΧΗΜΗΠΕΡ το 2023

ποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 7-4-2023

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΧΗΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

1η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 7-4-2023

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης έως 7-4-2023

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012