Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2022!!

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2022

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-8-2022

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2022 με 31-3-2022

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ 2022

 

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΧΗΜΗΠΕΡ το 2022

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-8-2022

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2022 με 31-3-2022

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΧΗΜΗΠΕΡ 2022

 

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΧΗΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2022

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-8-2022

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2022 με 31-3-2022

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΜΠΔ 2022

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2022

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-8-2022

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2022 με 31-3-2022

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ 2022

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΧΟΠ το 2022

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 26-8-2022

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2022 με 31-3-2022

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ 2022

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019, 2020 & 2021) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012