Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2019!!

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 4-6-2019.  Λήξη προθεσμίας 10-6-2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 1ης Πρόσκλησης: 19-3-2019,   Λήξη προθεσμίας 12-4-2019

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΑΡΧ.ΜΗΧ. 2019 (19-4-2019)

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧ.ΜΗΧ. 2019 (21-6-2019)

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΠΕΡ το 2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 4-6-2019.  Λήξη προθεσμίας 10-6-2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 1ης Πρόσκλησης: 19-3-2019,   Λήξη προθεσμίας 12-4-2019

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ (2-5-2019)

 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ (21-6-2019) 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΠΕΡ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης : 4-6-2019.  Λήξη προθεσμίας 10-6-2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 1ης Πρόσκλησης : 19-3-2019 , Λήξη προθεσμίας 10-4-2019

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΠΔ (15-5-2019)

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΠΔ (8-7-2019)

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΗΜΜΥ το 2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 4-6-2019.  Λήξη προθεσμίας 10-6-2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 1ης Πρόσκλησης: 20-3-2019.  Λήξη προθεσμίας 10-4-2019

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ 2019 (22-4-2019)

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ 2019 (19-6-2019)

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΧΟΠ το 2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 27-06-2019 , Λήξη προθεσμίας 12-7-2019

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 1ης Πρόσκλησης: 20-03-2019 Λήξη προθεσμίας 18-4-2019

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ 2019 (3-5-2019)

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ 2019 (29-7-2019)

 

Αντιστοιχίσεις Φοιτητών σε Φορείς Υποδοχής 2019

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012