Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2020!!

 

 

3η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2020

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης: 17-8-2020 με 28-8-2020

 

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ    9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ   24-6-2020 

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ   5-9-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

3η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΠΕΡ το 2020

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης: 17-8-2020 με 28-8-2020

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ   9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ  25 -6-2020 

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ 5-9-2020

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΠΕΡ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

3η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2020

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης: 17-8-2020 με 28-8-2020

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΠΔ   9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΠΔ   1-7-2020 

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΜΠΔ   5-9-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

3η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΗΜΜΥ το 2020

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης: 17-8-2020 με 28-8-2020

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ  7-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ  25-6-2020 

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ  8-9-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

3η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΧΟΠ το 2020

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης: 17-8-2020 με 28-8-2020

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ   8-4-2020 
 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ   2-7-2020 

 

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ   5-9-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012