Οργανωτικό Σχήμα

Το οργανωτικό σχήμα του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012