Οργανωτικό Σχήμα

Το οργανωτικό σχήμα του έργου και για το 2018 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012