Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υποτροφίες από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων και επιβράβευσης με στόχο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και της πάγιας πολιτικής του για την οικονομική στήριξη των φοιτητών που τη χρειάζονται, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει:

σε προπτυχιακό επίπεδο

και με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και  κριτήρια οικογενειακής κατάστασης των φοιτητών που παρακολουθούν το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (5 έτη):  

α. Έπαινος στους αριστούχους νεοεισαχθέντες με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής ανά Σχολή  (1 έπαινος ανά Σχολή).

β. Βραβεία Αριστείας

Απονέμονται 5 βραβεία αριστείας ανά Σχολή (1 για κάθε έτος σπουδών), τα οποία περιλαμβάνουν έπαινο στους φοιτητές που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Σύγκλητος.

γ. Έπαινο Ευφήμου Μνείας

Απονέμεται σε φοιτητές, οι οποίοι αποφοιτούν στα πέντε χρόνια της κανονικής διάρκειας σπουδών συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 5ου έτους, με βαθμό Άριστα (8.5 και άνω). 

σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με σκοπό την επιβράβευση των άριστων μεταπτυχιακών φοιτητών / υποψηφίων διδακτόρων του και την υποστήριξη της έρευνας τους, υποστηρίζει πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο προκηρύσσεται σε ετήσια βάση από τις Σχολές και χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού των εσωτερικών υποτροφιών, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο ο Κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, ο οποίος ρυθμίζει τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και εποπτείας της χορήγησής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πληροφορίες για τη χορήγηση των παραπάνω υποτροφιών δίνονται από την κάθε Σχολή ξεχωριστά.

Υποτροφίες μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης


Στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμονται κάθε ακαδημαϊκό έτος οι εξής υποτροφίες:

  • Δύο χρηματικές υποτροφίες (4.000€ εκάστη) ανά ακαδημαϊκό έτος, σε υλοποίηση του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου», κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής  προκήρυξης στον τύπο, σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Σφακιανής καταγωγής, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, των οποίων η φοίτηση δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη σπουδών. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής, τελείται δημόσια κλήρωση.
  • Μία χρηματική υποτροφία (352,16€) ανά ακαδημαϊκό έτος, σε υλοποίηση της διαθήκης «Μπακλατζή» για φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατάγεται από τον πρώην δήμο Καμπανού επαρχίας Σελίνου Νομού Χανίων, και ειδικότερα από τα χωριά Μονή, Σούγια, Κουστογέρακο και Ροδοβάνι.
  • Μία υποτροφία εξωτερικού (8.000€) για ένα έτος με τίτλο: «Υποτροφία Μιχελή» από το Ίδρυμα «Παναγιώτη και Έφης Μιχελή» για μεταπτυχιακές σπουδές στις περιοχές της αισθητικής σε αποφοίτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τα κριτήρια  επιλογής των υποψηφίων και η όλη διαδικασία καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
    > Έχει ανασταλλεί για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

 

Πληροφορίες για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τις χρηματικές υποτροφίες «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» και «Μπακλατζή»  δίνονται από το  Τμήμα Σπουδών, της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, (τηλ. 37322, κα. Μαριάνθη Παπαδάκη, γραφείο Ε5.010) κατόπιν ανακοίνωσης των σχετικών προκηρύξεων

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βραβείο στη μνήμη του γιατρού Ιωάννη Χρηστάκη

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Βραβεία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012