Αρχή | Sitemap | Επικοινωνία

Βοήθεια | English | Administrator


Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες

 

«Βρες το φυτό»: ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ανάμεσα στους θάμνους και τα δέντρα του Πάρκου, με σκοπό να ανακαλυφθούν τα μυστηριώδη φυτά που περιγράφονται στα αινίγματα που θα δοθούν.

 

«Βρες το φυτό 1: χρώματα, αρώματα και μορφές» (προνήπια και νήπια)

«Βρες το φυτό 2: αρώματα και περιγραφές» (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού)

«Βρες το φυτό 3: περιγραφές » (Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Δημοτικού)

«Βρες το φυτό 4: μύθοι και περιγραφές» (Γυμνάσιο και Λύκειο)

 

 

Το φυτολόγιο της τάξης: πρακτικές οδηγίες

 

Υλικά για την συλλογή των φυτών

Ποια φυτά μπορούμε να συλλέγουμε, πότε και που

Να προσέχουμε πάντα!

Αναγνώριση των φυτικών ειδών

Αποξήρανση των δειγμάτων

Στρώση των δειγμάτων και Ετικέτες

Διατήρηση του φυτολογίου μας

 

Οδηγίες_Pdf