Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στην σελίδα http://www.tuc.gr/7521.html  μπορούν οι χρήστες, να δουν στατιστικά για κάθε φαγητό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που οι ίδιοι επιλέγουν.
Προς το παρόν αυτό που βλέπουν οι χρήστες είναι η μέση βαθμολογία για το φαγητό καθώς και γράφημα για τη μέση βαθμολογία ανά μήνα.

Ποιούς αφορά;

Την Πολυτεχνειακή Κοινότητα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012