Το χρονοδιάγραμμα Erasmus, είναι δημιουργία Νεφέλης Αλεξοπούλου, φοιτήτριας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία μετακινήθηκε στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--