Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χανιά, 17/5/2016
Μιχάλης Ζερβάκης,
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: 

Kατά το διάστημα 9-13 Μαΐου 2016 συμμετείχα στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ για Διδασκαλία στο Masaryk University της Τσεχίας (CZ BRNO05). Οι εντυπώσεις μου τόσο από τη διοργάνωση όσο και την αποτελεσματικότητα της δράσης είναι εξαιρετικές.

Αρχικά, η βοήθεια που μου παρείχε το γραφείο Erasmus στο Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν πολύτιμη. Με καθοδήγησε στην προετοιμασία της αίτησης, στην συνεργασία με τον φορέα υποδοχής και στην προετοιμασία όλων των εγγράφων που χρειάστηκαν, καθώς και στην έγκαιρη απόδοση της χρηματοδότησης. Συνολικά, η συνεργασία με το προσωπικό του γραφείου ήταν εξαιρετική.

Κατά τη διάρκεια της πράξης έδωσα διαλέξεις τόσο σε προπτυχιακούς, όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές και είχα πολλές συζητήσεις με μάλη ΔΕΠ του Masaryk University. Μέσω των παρουσιάσεων πιστεύω ότι ενισχύθηκε το ενδιαφέρον των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus και την κινητικότητα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μέσω των συζητήσεων με άλλους καθηγητές ενισχύθηκε η προοπτική συνεργασίας και ήδη έχουμε μιλήσει για δυο τομείς επέκτασης της συνεργασίας, στην ανάλυση γονιδιακών δεδομένων και στην συνδυαστική ανάλυση εγκεφαλογραφημάτων και νευρολογικών εικόνων. Συνολικά λοιπόν, οι εντυπώσεις μου από την εμπειρία και τις προοπτικές που ανοίχθηκαν είναι άριστες και θα συνέστηνα χωρίς ενδοιασμό παρόμοιες δράσεις σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας.

Με τιμή

Καθηγητής Ζερβάκης Μιχάλης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012