ΒΕΝΕΤΙΑ 7-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ IUAV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Η όλη διαδικασία από την αρχική αίτηση που υπέβαλα ως ενδιαφερόμενη έως την τελική υποβολή δικαιολογητικών/ παραστατικών μετακίνησης ήταν πολύ εύκολη. 

Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας από τη υπεύθυνη του γραφείου ERASMUS+ κα Έλενα Παπαδογεωργάκη, η οποία συνεχώς ενημέρωνε και βοηθούσε για την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών. 

Επίσης άριστη ήταν η συνεργασία σε επίπεδο ενημέρωσης και απόδοσης των παραστατικών μετακίνησης με το γραφείο του ΕΛΚΕ και συγκεκριμένα με την κα Μ. Κουντουράκη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ IUAV

Η Υπεύθυνη του αντίστοιχου γραφείου του Πανεπιστημίου Υποδοχής είχε ετοιμάσει καθημερινό πρόγραμμα επίσκεψης μου σε διάφορες εγκαταστάσεις του ιδρύματος και συνάντηση με το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος σε Τμήματα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Επίσης υπήρξε ξενάγηση από το προσωπικό σε άλλα κτήρια (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κτήριο συνεδρίων, εργαστήρια) και εκτενείς συζητήσεις για θέματα του ενδιαφέροντός μας αλλά και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Η μετακίνησή μου στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS + ήταν για μένα μια πολύ εποικοδομητική και ευχάριστη εμπειρία. Μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσω νέους τρόπους εργασίας και νέες δομές πάνω στο αντικείμενο μου τις οποίες προσπάθησα και να μεταφέρω στην εργασία μου. 

Η υλοποίηση αυτής της δυνατότητας μέσω του προγράμματος, οφείλεται αποκλειστικά στην προθυμία και την πλήρη γνώση του αντικειμένου εκ μέρους της Έλενας Παπαδογεωργάκη και της Μαρίας Κουντουράκη.

Με πολλές ευχαριστίες και εκτίμηση,

Γαλάτεια Μαλανδράκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012